TrainWell Academy 

Tacksamhet: Varför motståndskraftiga ledare är tacksamma. 

Källa: Resilience That Works, Eight Practices for Leadership and Life. 

Fördelarna med att UTTRYCKA tacksamhet

Även om du kanske inte tänker på tacksamhet som en ledarskapskompetens, kan det hjälpa till att förvandla en genomsnittlig ledare till en fantastisk. Att uttrycka tacksamhet till andra låter dem veta vad du ser och visar att du uppskattar vilka de är och vad de gör, vilket sannolikt kommer att få dem att uppskatta dig i gengäld. Till exempel: En nyligen genomförd undersökning av Glassdoor visade att 80% av de anställda sa att de skulle vara villiga att arbeta hårdare för en uppskattande chef. Annan forskning stöder det. Till exempel fann psykologen och författaren Adam Grant att när en chef för ett insamlingscenter tog sig tid att ge ett hjärtligt tack till anställda för deras arbete, gjorde de anställda 50 % fler insamlingssamtal. Att vara tacksam mot en organisation har också kopplats till högre arbetstillfredsställelse och bättre relationer med arbetsledare.


Reflektera

Tänk på ett tillfälle när någon tackade dig för något du hade gjort. Hur kändes det att ta emot deras tacksamhet? Vad fick det dig att vilja göra?

Fördelarna med att KÄNNA tacksamhet

Tacksamhetens sanna kraft sträcker sig dock långt bortom effekterna relaterade till dess uttryck. Det är upplevelsen av att känna tacksamhet som mest kan hjälpa dig att vara motståndskraftig under tider av stress och störningar. Vetenskapen har visat att känsla av tacksamhet är kopplat till praktiskt taget alla former av välbefinnande, inklusive högre självkänsla, ökad fysisk hälsa och bättre sömn. Människor som känner mer tacksamhet har till och med färre sjukdagar än andra arbetare.


Reflektera

Tänk på en tid då du gick igenom en betydande utmaning, kris eller svårigheter. Vad var du tacksam för under dessa tuffa tider? Vilken betydelse spelade din tacksamhet för att hjälpa dig att klara utmaningen?